Tölvupóstur: info@fdsp-cn.com
Sími': +86-025-66621288-108

Airlock

 • HIchDal Segh anti-blocking joH rop na

  Hafðu núna

  HIchDal Segh anti-blocking joH rop na

  introduction: widely joH rop be anti-blocking Segh HIchDal lo' neH pneumatic qeng, metering, etc neH petrochemical, chemical industries. yuQmeyDaq batlhchaj granular 'ej powdery Hap 'u', especially granular Hap 'u'. features: 1. je chaH Dapon 'e' yI 'ay' yub porgh.Lestu meira

 • external Segh Hat-resistant HIchDal

  Hafðu núna

  external Segh Hat-resistant HIchDal

  Hu'DI' loD je Hat Hap 'u' Hat during HIchDal lom Sach, vutmeH joch bearing 'ej pat ngaQ oil qeng. vaj external Segh Hat-resistant HIchDal Hach maH. widely ngat qeng Hap 'u' bopummeH Hat below 300 ℃.Lestu meira

 • HIchDal yoDSutlIj naQ carbon

  Hafðu núna

  HIchDal yoDSutlIj naQ carbon

  10 items, namely, meH – tob, DuDwI'-tob, joH rop – resistant, Hat-resistant, dosage, vacuum, washing, 'ej sub-items laH wa'vatlh. ghaH tlhejmeH Sar DuH Hap 'u' such as yoDSutlIj naQ, carbon yoDSutlIj naQ je stainless yoDSutlIj naQ woDlu'chugh ghaj wey HIchDal. laH maH professionally.Lestu meira

 • Qapchu' Segh mInDu'lIj HIchDal

  Hafðu núna

  Qapchu' Segh mInDu'lIj HIchDal

  product introduction: ghantoH je 'oH pong je Qapchu' Say' HIchDal, rewbe'mey'e' lo' Soj, pharmacy industries baS jen motlh hygiene je lo' Dochvam'e' yIteqneS jay' choH Hap 'u' pIj Hub'eghtaHvIS-contamination webqu'meH nov during je' 'ej discharging 'e' poQ. ngeD.Lestu meira

 • stainless HIchDal

  Hafðu núna

  stainless HIchDal

  products introduction: 10 items, namely, meH – tob, DuDwI'-tob, joH rop – resistant, Hat-resistant, dosage, vacuum DaSay'moHtaHvIS, chaq wey HIchDal 'ej sub-items laH wa'vatlh. ghaH tlhejmeH Sar DuH Hap 'u' such as yoDSutlIj naQ, carbon yoDSutlIj naQ je stainless yoDSutlIj naQ woDlu'chugh. maH...Lestu meira

 • ds-j Segh HIchDal

  Hafðu núna

  ds-j Segh HIchDal

  ds-j Segh HIchDal HIp circular inlet 'eS Daqvam je. rar reducer nguSDI' 'elbogh yItungHa', qaH QaQ pong jengva'. features 'oH mIr-rutlh yItungHa', qaH QaQ, ratio yIteb transmission, qaStaHvIS poH ngeD leH 'ej chavmoH 'ej yuQmeyDaq Qap jen Hat latlh peQ je.Lestu meira

 • ds-[taH Segh HIchDal

  Hafðu núna

  ds-[taH Segh HIchDal

  ds-[taH Segh HIchDal HIp circular inlet 'eS Daqvam je. rar reducer nguSDI' 'elbogh yItungHa', qaH QaQ pong jengva'. features 'oH mIr-rutlh yItungHa', qaH QaQ, ratio yIteb transmission, qaStaHvIS poH ngeD leH 'ej chavmoH 'ej yuQmeyDaq Qap jen Hat latlh peQ je.Lestu meira

Jiangsu Liangyou International Vélaverkfræði Co, Ltd er einn af leiðandi Kína airlock framleiðendur og birgja, velkomin að heildsölu ódýr airlock frá verksmiðju okkar.